مقاله‌های آموزشی

چه کابینتی را کابینت مدرن می‌گویند؟ کابینت مدرن سبک خاصی در طراحی دکوراسیون آشپزخانه و چیدمان کابینت است که از الگوهای منظم و متقارن در آن استفاده می‌شود. در این سبک، از شلوغ کاری‌ها و کندهکاری‌های سنتی استفاده نمی‌شود طراحان تمام